Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Gott Nytt År 2021! – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2020-12-31

Vilket år det har varit. För oss på Mad in Sweden har det varit ett intensivt och händelserikt år sedan lanseringen av sidan förra året. Vi har sedan lanseringen i mars förra året publicerat 402 artiklar, varav;

  • 59 blogginlägg
  • 10 personliga berättelser
  • 12 forskningsartiklar
  • 267 nyheter

Vi har under året även lanserat vår kultursektion där vi bl.a. publicerat;

  • 15 boktips
  • 7 filmtips
  • 32 dikter

När det gäller antalet läsare har detta ökat successivt till att som mest ha varit över 10 000 unika läsare i månaden. Detta känns fantastiskt, samtidigt som vi ser en stor utvecklingspotential att utveckla sidan och dess räckvidd vidare. Detta ser vi också fram emot att få göra under 2021.

Vill du vara med och bidra med innehåll till Mad in Sweden är du alltid välkommen att höra av dig till mig på lasse@lassemattila.com.

En annan spännande sak från detta snart gångna året är att vi börjat mobilisera vårt växande globala nätverk med över 100 000 unika läsare varje månad. Även detta arbete ser vi fram emot att fortsätta med under 2021.

Jag vill önska dig ett fantastiskt nytt år 2021! Ser fram emot att höras och ses igen på andra sidan nyåret!

Lasse Mattila
Chefredaktör
Mad in Sweden

Läs mer på Mad in Sweden här.