Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Gott Nytt År 2021! – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2020-12-31

När vi summerar vårt andra verksamhetsår så kan vi konstatera att det varit ett händelserikt år. Nedan en kort sammanställning av vad vi bl.a. har hunnit uträtta under året.

Skrivelser

Vi har under året gjort sju aktioner i form av skrivelser och utlåtanden till bl.a. Regeringen, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsverket, SKR:s råd för nya terapier (NT-rådet), samt Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Läs mer om FAP:s aktiviteter under 2020 i föreningens nyårshälsning  här.