Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

En nyårshälsning med önskan om ett Gott Nytt År 2021!

Ännu ett händelserikt år lider mot sitt slut. Det har varit ett speciellt år på många sätt i år.

När jag ser på det snart gångna året utifrån ett personligt perspektiv så har det varit ett händelserikt år både privat och yrkesmässigt. Förutom att jag under året har blivit välsignad med min andra dotter så har jag på yrkesmässigt plan bl.a. avslutat min anställning som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Detta för att kunna ägna ännu mer tid åt det som under de senaste åren kommit att bli mina hjärtefrågor; barns och ungas utsatthet och utanförskap samt det vi kallar för psykisk ohälsa. Det finns mycket att göra inom dessa områden och det behövs verkligen en förändring i mycket. Inte minst i vår syn på psykisk hälsa och dess orsakssamband, liksom i hur vi kan skapa ändamålsenliga insatser för hållbar återhämtning. Jag vill gärna bidra till denna förändring. Jag tror också att vi inom en överskådlig framtid kommer att se en grundläggande förändring i dessa frågor.

Jag kommer framöver fokusera lite mer på föreläsandet och skrivandet, samt på mina ideella engagemang inom både Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) och webbmagasinet Mad in Sweden. Jag kommer även att fortsätta som nationell utbildare om skyddade personuppgifter, vilket också känns både inspirerande och meningsfullt.

Vill du vara med och bidra i något av de sammanhangen som jag kommer att vara engagerad i framöver, tveka inte att höra av dig till mig.

Jag önskar dig allt gott för kommande året 2021 och ser fram emot att få dela året med dig!

Lasse