Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Julefrid i en värld i förändring – Nyhetsbrev december 2020

Du finner nyhetsbrevet för december månad HÄR.

Det har varit ett speciellt år på många sätt i år, och det är knappast någon som är oberörd av den situation som råder i samhället just nu. En del är mer drabbade än andra av allt det som pågått i världen under året, och de långsiktiga konsekvenserna av det hela kan vi nog se först långt senare. Oavsett hur man ser på aktuella situationen och hur och varför denna uppkommit, så är det en sak som är säker – vissa saker kommer aldrig mer blir sig likt när detta är över. Vi lever i en värld i förändring. På många plan. När jag ser på det snart gångna året utifrån ett personligt perspektiv så har det varit ett händelserikt år både privat och yrkesmässigt. Förutom att jag under året har blivit välsignad med min andra dotter så har jag på yrkesmässigt plan bl.a. avslutat min anställning som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Detta för att kunna ägna ännu mer tid åt det som under de senaste åren kommit att bli mina hjärtefrågor; barns och ungas utsatthet och utanförskap och det vi kallar för psykisk ohälsa. Det finns mycket att göra inom dessa områden och det behövs verkligen en förändring i mycket. Inte minst i vår syn på psykisk hälsa och dess orsakssamband, liksom i hur vi kan skapa ändamålsenliga insatser för hållbar återhämtning. Jag kommer framöver fokusera lite mer på föreläsandet och skrivandet, samt på mina ideella engagemang inom både Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) och webbmagasinet Mad in Sweden. Det känns inte bara inspirerande och meningsfullt utan rent av nödvändigt. Jag ser fram emot kommande året och vill med detta, årets sista nyhetsbrev, önska dig en god och fridfull jul och allt gott för kommande året 2021.

I nyhetsbrevet för december kan du bl.a. läsa om följande;

– Så vill Lasse ändra vår syn på psykisk ohälsa – Göteborgs-Posten
– Release: ”Tillfälligt”
– Ge någon du tycker om en julklapp som gör skillnad – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka
– Webbutbildningarna om skyddade personuppgifter för första kvartalet 2021 nu bokade
– Monoaminhypotesen, Eli Lilly och Prozac av Markus Sjöborg
– När etiska principer försakar undantagen av Maya Rondahl
– Kommande aktiviteter
– God jul och allt gott för kommande året 2021!

Du finner nyhetsbrevet för december månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila