Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Webbutbildningar om skyddade personuppgifter för första kvartalet 2021 nu bokade

Nu återstår endast två webbutbildningar om skyddade personuppgifter för i år, varav en uppdragsutbildning. I förra veckan har Cicki och jag bokat in utbildningstillfällena för första kvartalet 2021. Datumen för utbildningarna är;

Januari
Måndagen den 18/1 kl. 09.00-12.30
Tisdagen den 26/1 kl. 09.00-12.30

Februari
Onsdagen den 17/2 kl. 09.00-12.30
Tisdagen den 23/2 kl. 09.00-12.30

Mars
Tisdagen den 16/3 kl. 09.00-12.30
Måndagen den 22/3 kl. 09.00-12.30

Teman på utbildningen är bl.a. följande:

  • Folkbokföring
  • Sekretessmarkering
  • Skyddad folkbokföring
  • Fingerade personuppgifter
  • Postförmedling
  • Myndigheters ansvar och möjligheter
  • ID-kort

Är du eller någon du känner intresserad av att delta på någon av utbildningarna, tveka inte att höra av dig till mig på lasse@lassemattila.com.

Mer information om utbildningarna finner du här.

Inlägget får delas fritt.

Lasse