Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Så vill Lasse ändra vår syn på psykisk ohälsa – Göteborgs-Posten

Göteborgs-Posten, 2020-12-06 (Bild: Nicklas Elmrin)

Lasse Mattila växte upp i en dysfunktionell miljö och blev föräldralös som trettonåring. Fotbollen blev hans räddning. I dag jobbar han aktivt för att förändra synen på psykisk ohälsa och psykofarmaka.

Sedan 2004 har Lasse Mattila arbetat med barn och unga i utanförskap; bland annat som skolkurator och socialsekreterare, samt med handledning av jour- och familjehem. 2018 tog han initiativ till att bilda Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP).

– Anledningen var att jag de senaste åren sett hur barn farit illa av den behandling de fått för sin så kallade psykiska ohälsa, säger han och ger ett exempel: När jag åter träffade en ungdom som jag stöttat länge, hade hon just fått 14 olika psykofarmaka utskrivna av tolv läkare. Hennes mående och funktion var helt förståelig med tanke på vad hon tidigare gått igenom. Ändå kunde hon kliva in på vårdcentralen och komma ut tio minuter senare med antidepressiva och annat! Händelsen skapade ett tryck inom mig och jag kände att jag måste göra något.

Läs hela artikeln i Göteborgs-Posten här.