Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Att uppmärksamma det positiva – Nyhetsbrev oktober-november 2020

Du finner nyhetsbrevet för oktober-november månad HÄR.

När vardagen rullar på är det lätt hänt att vi inte alltid stannar upp för att se det positiva som finns runt omkring oss eller se det vi faktiskt åstadkommer i vårt vardagliga arbete. I veckan blev jag påmind om vikten av att vi faktiskt stannar upp, om så för en kortare stund, för att reflektera och för att uppmärksamma allt det positiva som sker. Bakgrunden till denna påminnelse var en kontakt från en person som följt mig och mitt arbete på sociala medier, och som sett flera beröringspunkter oss emellan. I samtalet kunde vi identifiera flera möjliga gemensamma engagemangsområden, och beslutade också att utforska dessa vidare. Efter det inspirerande samtalet stannade jag upp för att insupa inspirationen, men också för att reflektera kring vad som möjliggjort och lett till denna kontakt. Reflektionen ledde till flera uppmuntrande slutsatser och resultat, bl.a., att jag numera, vid sidan av min att-göra-lista (som jag använder dagligen) även upprättat en att-fira-lista. En lista där jag samlar uppmuntrande händelser i vardagen, och som jag tittar på med jämna mellanrum för att se och uppmärksamma om så en del av allt det positiva som faktiskt sker när man arbetar systematiskt och målmedvetet med det man brinner för. Att uppmärksamma det positiva ger inte bara energi i det vardagliga arbetet, utan bidrar också till mer glädje och inspiration i våra vardagliga strävanden. Vad inspireras du av och vad har du att fira i din vardag?

I nyhetsbrevet för oktober-november kan du bl.a. läsa om följande;

– Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer strider mot både vetenskap och beprövad erfarenhet
– Release av låten ”Tillfälligt” torsdagen den 26 november
– Att utveckla barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården
– Webinar om psykiatriska diagnoser
– Vill du delta i arbete med artikelserie med teman patienträttigheter och införandet av en patienträttighetslag i Sverige?
– Höstens kvarstående webbutbildningar om skyddade personuppgifter
– Psykiatrin – ett brott mot människofriden
– Nyliberalismens jagcentrerade kultur drar undan grunden för människovärde och psykisk hälsa
– Grand Mal av Dunja Grisell
– Vardagens mörker och ljus och tacksamheten över livet
– Kommande aktiviteter

Du finner nyhetsbrevet för oktober-november här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila