Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Höstens kvarstående webbutbildningar om skyddade personuppgifter

Efter att under september och oktober ha genomfört fyra välbesökta webbutbildningar om skyddade personuppgifter kvarstår fyra utbildningar under hösten. Datumen för utbildningarna är;

November
Tisdagen den 10/11 kl. 09.00-12.30
Onsdagen den 18/11 kl. 09.00-12.30

December
Onsdagen den 2/12 kl. 09.00-12.30
Tisdagen den 8/12 kl. 09.00-12.30

Teman på utbildningen är bl.a. följande:

  • Folkbokföring
  • Sekretessmarkering
  • Skyddad folkbokföring
  • Fingerade personuppgifter
  • Postförmedling
  • Myndigheters ansvar och möjligheter
  • ID-kort

Mer information om utbildningarna finner du här.

Är du eller någon du känner intresserad av att delta på någon av utbildningarna, tveka inte att höra av dig; lasse@lassemattila.com.

Lasse