Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Föreläsning i Uddevalla 7 november

Det står nu klart att jag kommer att föreläsa i Uddevalla lördagen den 7 november kl. 13.00-15.00. Temat för föreläsningen är ”Psykisk ohälsa och vägar till en hållbar återhämtning”. För arrangemanget står Intresseföreningen För Psykosjukdomar (IFS) Fyrbodal.

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren. Samtidigt som fler och fler berörs av psykisk ohälsa har den farmakologiskt inriktade kunskapssynen visat sig vara otillräcklig för förståelsen och behandlingen.

Föreläsningen, som kommer att äga rum på ”Funktionsrätt Uddevalla” på Kapellevägen 1, är i första hand avsedd för IFS Fyrbodals medlemmar, men är öppen i mån av plats även för allmänheten.

Ur innehållet:

  • Psykisk ohälsa – vad är det?
  • Den medicinska modellen – begränsningar och konsekvenser
  • Återhämtning från psykisk ohälsa
  • Alternativ till psykofarmaka

För frågor kring föreläsningen, kontakta Lasse Candler, IFS Fyrbodal, på lasse.candler@hotmail.se.

Lasse