Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Psykiatrin – ett brott mot människofriden – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2020-10-04

Av Stefan Whilde

Det är något som inte stämmer. I dag skrivs det ut mer psykofarmaka än någonsin tidigare i Sverige. Missbruket går allt längre ner i åldrarna. Barn får sömntabletter och antidepressiva läkemedelsdroger istället för vuxnas tid och närhet. Och mår ännu sämre. Och känner sig än mer ensamma och utanför. I Sverige. I dag. Det är något som inte stämmer.

I en människa samspelar det fysiska, känslomässiga, mentala, andliga, sexuella och sociala. Inom helhetsmedicinen (det som i Sverige kallas för ”alternativmedicin”) beaktas och förstås denna naturligt mänskliga helhet. Psykiatrin, som är ett område inom skolmedicinen, lyder dock under den biostatistiska definitionen av hälsa och ser psykisk ohälsa som en kemisk obalans/avvikelse i hjärnan vilken ska behandlas med psykoanaleptika och andra våldsamma tilltag.

Vanliga och ganska vanliga biverkningar av psykoanaleptika (antidepressiva substanser): Ökad urinmängd, ökad törst, ödem (vätskeansamling), viktökning, darrhänthet, trötthetskänsla i armar och ben, diarré, illamående och magsmärtor, akne, EKG-förändringar, struma och annan påverkan av sköldkörteln, nedsatt koncentrations- och reaktionsförmåga, muskelsvaghet, Parkinsonliknande symtom, psoriasis, huvudvärk, apati, förtvivlan, muntorrhet, överproduktion av bisköldkörtelhormon, malignt neuroleptikasyndrom. Andra mer kontroversiella biverkningar: Epilepsi, aggressioner och våldsamhet, fördjupning av sjukdomsbilden, självmordsbenägenhet.

Psykiatrin har genom sin historia använt sig av djupt disharmoniska och aggressiva metoder för att behandla den avvikelse som en individ kan uppvisa utifrån rådande kulturell och medicinsk norm. Insulinchocker, isbad, kastrering, ökända stormavdelningar, bältning, elchocker och lobotomi. Elchocker används än idag, på 2020-talet.

Som diagnos- och behandlingsmetod är psykiatrin med stor sannolikhet långt sjukare än sina patienter. Den delar frikostigt ut diagnoser och ordinerar substanser på ett sätt som gör psykiatrikern till en legaliserad knarklangare, subventionerad av svenska staten.

Läs hela artikeln här.