Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vi behöver höja våra röster – Nyhetsbrev september 2020

Du finner nyhetsbrevet för september månad HÄR.

”Du är inte bara ansvarig för vad du säger, utan också för vad du inte säger”, sa Martin Luther King Jr när det begav sig. Jag har på senare tid börjat se liknande mönster inom andra samhällsområden som jag under de senaste åren bevittnat inom mitt arbete med frågor rörande barns och ungas psykiska hälsa och utanförskap. I likhet med frågorna rörande psykisk ohälsa, där läkemedelsindustrin styr kunskapssynen och besitter mer makt än många stater, ser jag motsvarande mekanismer operera inom t.ex. livsmedelsindustrin, inom telekomindustrin, inom oljeindustrin, och andra centrala samhällsområden. Jag har reflekterat en del kring hur vi som mänsklighet kan fatta och acceptera beslut som så uppenbart ligger i konflikt med både vårt eget och vår planets välbefinnande. För att vi ska kunna ändra på de missförhållanden som råder och den närmast totala bristen på etik, moral och ”sunt förnuft” som styr stora delar av vårt samhälle, behöver vi gå samman och höja våra röster. Vi behöver förena oss och agera för den förändring vi vill se i samhället. Förändringen är inte bara möjlig, utan även vårt ansvar att skapa när vi upptäcker missförhållanden och oegentligheter. Det går att förändra, det finns åtskilliga exempel på detta. Men förändring kräver engagemang. Och det nu!

I september månads nyhetsbrev  kan du bl.a. läsa om följande;

– Fler läkare löser inte psykiatrins problem
– Kommentarer till regeringens utredning ”Samordnad utveckling för god och nära vård” (SOU 2917:01)
– Välkommen till höstens första Mad in Sweden webinar med tema psykiatriska diagnoser
– Kampanjmöte lördagen den 24 oktober genomförs enligt plan
– Kostnadsfri förhandsvisning av dokumentären ”Medicating Normal”
– Höstens webbutbildningar om skyddade personuppgifter
– Nytt datum för konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”
– Socionomdagarna flyttas till 2021
– Nytt datum för föreläsningen i Jönköping
– Motbevisad teori om kemisk obalans leder till sämre behandlingsutfall
– Tidiga miljöfaktorer som ger risk för utvecklingsstörningar
– Att läka det splittrade
– Mindfulness utan flum: att leva med sina känslor av Åsa Nilsonne
– Terapeuten – om levd erfarenhet och profession av Carina Håkansson
– En distriktsläkares funderingar
– Bakom varje ärr finns en historia
– Flödder – en inkörsport till missbruk
– Kontaktannons – söker kompetenta läkare, terapeuter och stödpersoner

Du finner nyhetsbrevet för september månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila