Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Välkommen till höstens första Mad in Sweden webinar med tema psykiatriska diagnoser – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2020-09-26

Under hösten och våren 2020/21 kommer Mad in Sweden i samarbete med Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) att erbjuda en serie live-webinarier som belyser vad vi kallar psykisk ohälsa från olika aktuella perspektiv. Webinarierna är i dialogform vilket innebär att alla som deltar i panelen gör det utifrån sina erfarenheter och sin kunskap. Genom en dialog i panelen utforskar vi ett gemensamt tema där vi har olika roller och ingångar.

Webinar 1: Psykiatriska diagnoser

Det första och inledande webinariet kommer att handa om psykiatriska diagnoser och det sänds live på FAP:s Facebooksida onsdagen den 14/10 klockan 19.00-20.00. Webinariet är gratis, och du är välkommen att delta och bidra med ditt perspektiv genom att ställa frågor i live-chatten på Facebook.

Panelen

Panelen för webinariet består av:

  • Carina Håkansson, psykoterapeut, forskare, författare
  • Behroz Dehdari, MD psykiatriker
  • Ulrika Forss, beteendevetare, litteraturvetare och kundtjänstansvarig – deltar utifrån ett erfarenhetsperspektiv
  • Fanny Marell, socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi
  • Dunja Grisell, student i mänskliga rättigheter och psykiatrikritisk aktivist
  • Lasse Mattila, socionom, handledare, författare, ordförande för Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)

Facilitator för webinariet är Frida Åberg, Msc Psykologi

Vid frågor och för mer information

Vid frågor och mer för information, kontakta Frida Åberg genom kontaktformuläret här.

För mer information, se Mad in Sweden här.