Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Kampanjmöte lördagen den 24 oktober genomförs enligt plan – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2020-09-26

Efter att under de senaste månaderna och veckorna ha följt utvecklingen av coronapandemin har vi vid senaste avstämningsmötet beslutat att genomföra tidigare planerade kampanjmötet för bildandet av en nationell kampanjgrupp. Mötet kommer att äga rum med lämpliga och rekommenderade ”corona-anpassningar” enligt tidigare inbjudan lördagen den 24 oktober i Stockholm.

Utifrån våra tidigare förberedande dialogmötena i januari-februari i Stockholm, Malmö och Göteborg, har vi sedan tidigare bjudit in möte för bildande av en nationell kampanjgrupp. Mötet kommer att äga rum enligt plan lördagen den 24 oktober kl. 10.00-15.00. Plats för mötet är (rymliga) föreningslokalen för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Instrumentvägen 10, Hägersten (T-bana Örnsberg).

Tid

Lördagen den 24 oktober 2020 kl. 10.00-15.00.

Plats

Föreningslokalen för RSMH, Instrumentvägen 10, Hägetsten (T-bana Örnsberg).

Anmälan

Sista anmälningsdagen har passerat. Vill du/ni vara med på mötet och/eller kampanjen, kontakta undertecknad på 0708-22 79 95 alt. via mail lasse@lassemattila.com.

Mer information om kampanjen och våra tidigare genomförda dialogmötena i Stockholm, Malmö och Göteborg finner du på FAP:s hemsida här.

Väl mött i Stockholm den 24/10!

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), genom

Lasse Mattila
Ordförande