Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Att läka det splittrade – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2020-09-25

Av Iréne Ödmark-Hall

Djupt berörd lägger jag ifrån mig Bessel van der Kolks bok The Body Keeps the Score. En bok om trauma av en av världens ledande på området. En mänsklig, vetenskaplig och oerhört spännande bok. ”Nobody can ”treat” a war, or abuse, rape, molestation, or any other horrendous event, for that matter; what has happened cannot be undone.” Det som kan läkas, fortsätter van der Kolk, är spåren som trauma, stora som små, sätter i kropp, tanke och själ.

Den kvävande förnimmelsen i bröstet som man kanske sätter etiketten ”ångest” eller ”depression” på. Rädslan att tappa kontrollen. Att alltid vara på helspänn, redo för katastrof eller avvisanden. Den tilltufsade självkänslan. Den odefinierbara skugga som hindrar en från att helhjärtat leva här och nu, eller att helt och utan förbehåll kunna öppna sitt hjärta för en annan människa. Det finns alltså hopp.

Ny kunskap räddar oss

Det har alltid funnits hopp. Mänsklig värme och klokskap som tillsammans med psykets inneboende förmåga till självläkning ändå har kunnat hjälpa många till ett värdigt och gott liv efter att det oerhörda drabbat dem. Idag börjar vi också få tillgång till kunskap och metoder som underlättar läkning på ett mer fokuserat och integrerat sätt. Jag syftar på ögonrörelseterapin EMDR och olika knackmetoder som EFT, TFT och TTT, på kroppsbaserade Somatic Experiencing, TRE, neurofeedback, mindfulness – som var och en, men helst tillsammans, räddar oss ur det splittrade, förstenade läge ett trauma alltid försätter oss i.

Starkare

På samma sätt som ett brutet ben blir starkare där benet växer ihop, bli vi människor starkare av genomlevda motgångar. Om vi nu lyckas bearbeta det som hänt, lära av det. Uppnå en slags acceptans – inte att det skedda är ok men att det har hänt, i det förflutna, och att det går att släppa.

Läs hela artikeln här.