Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Nytt datum för konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2020-09-18

Efter att under de senaste månaderna och veckorna ha följt resonemangen kring pågående coronapandemin har vi i veckan fattat beslutet att flytta fram konferensen ytterligare en gång. Detta för att kunna tillhandahålla ett tryggt och säkert arrangemang för såväl våra åhörare, talare, som volontärerna kring konferensen. Nya datumet för konferensen blir lördagen den 27 mars 2021.

Läs mer här.

Lasse