Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Kostnadsfri förhandsvisning av dokumentären ”Medicating Normal” – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2020-09-14

Nu har du möjlighet att ta del av en kostnadsfri förhandsvisning av dokumentären ”Medicating normal”. Genom att kombinera biografi med undersökande journalistik undersöker dokumentären kunskapssynen och praktiken inom dagens psykiatri och tar bl.a. upp den aktuella överdiagnostiseringen, övermedicineringen och polyfarmacin (förskrivning av flera psykofarmaka samtidigt).

Tid: Torsdagen den 15 oktober kl. 18.45 svensk tid (5.45 PM i London).

Du finner mer information om dokumentären på svenska här och på engelska på filmens egen hemsida här.

Vill du anmäla dig för förhandsvisningen, eller få mer information om innehållet, programmet och övrigt material, kan du göra detta  här.

Värd för visningen är University of Roehampton i samarbete med Council for Evidence-based Psychiatry (CEP-UK), British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP) och UK Council for Psychotherapy (UKCP).

Vid frågor, kontakta Rosemary Rizq på University of Roehampton: rosierizq@gmail.com.

Inbjudan tillö förhandsvisningen får delas fritt.

Läs mer här.

Lasse Mattila