Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Socionomdagarna flyttas till 2021

Jag har igår fått beskedet om att årets Socionomdagarna i Stockholm ställs in och att samtliga planerade programpunkter under arrangemanget flyttas till 9-10 november 2021.

För min del kommer Socionomdagarna 2021 bli den tredje gången som jag får förtroendet och äran att föreläsa på denna, Sveriges största, mötesplats för socionomer. Temat för föreläsningen för denna gång är ”Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning vid psykisk ohälsa”, och innehållet kommer bl.a. att bestå av att förstå och bemöta psykisk ohälsa bland barn och unga, risker med och alternativ till psykofarmaka, samt evidensbaserade medicinfria interventioner.

Mer information om Socionomdagarna finner du här.

Mer information om mina kommande öppna framträdanden finner du här.

Lasse