Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Nytt datum för föreläsningen i Jönköping

Utifrån rådande situation med coronapandemin har arrangören för föreläsningen i Jönköping den 15 oktober beslutat att flytta fram föreläsningen till onsdagen den 10 mars 2021. Tiden kommer att vara samma som tidigare, kl. 13.00-16.00.

Föreläsningen kommer att äga rum på Södra Vätterbygdens folkhögskola och temat kommer att vara “Att förebygga livslångt utanförskap – om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv”. Föreläsningen kommer bl.a. att innehålla ämnen som;

  • Utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader (lokalt, nationellt)
  • Barns och ungas behov och livsvillkor
  • Risk och skyddsfaktorer
  • Relationens betydelse i förändringsarbetet
  • Att vara en viktig viktig vuxen i barns och ungas liv

Föreläsningen arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping och utgör en del av föreläsningsserien “Människa i Fokus”.

För mer information och anmälan, se www.sv.se/manniskaifokus.

Mer information om mina övriga öppna föreläsningar finner du här.

Lasse