Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bakom varje ärr finns en historia – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2020-09-01

Av Andre Nilsson

Mitt namn är André och jag är 28 år. Jag har levt i djupet av ett liv jag inte trodde att jag skulle överleva. Min uppväxt var destruktiv redan från början och jag har sedan tagit mig igenom drog- och alkoholmissbruk, behandlingshem, dåliga erfarenheter av familjehem, övergrepp och självskadebeteende.

Att uppleva en destruktiv uppväxt orsakar skador. Jag växte upp med skilda föräldrar, många flyttar till nya städer och nya skolor. Att så ofta tvingas börja om och träffa nya vänner. Att ständigt försöka passa in och alltid vara på helspänn, aldrig kunna komma till ro eller få möjlighet att slappna av var tufft. Under min skoltid blev jag mobbad och utsatt för våld. Jag kände mig hela tiden rädd och ensam och jag bar ständigt tankarna om ”Varför jag? Vad har jag gjort? När ska det ta slut?”. Mobbingen och all otrygghet gjorde att jag kände mig så fruktansvärt misslyckad.

Som 13-åring fick jag diagnosen Adhd och i samband med det sökte jag mig till en boxningsklubb för att försöka stärka den svaga lilla killen, som jag kände mig som. Jag ville inte vara ständigt osynlig längre.

Läs hela artikeln här.