Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Spelning på Kafé RÅG i Uddevalla 16/9

Onsdagen den 16 september kommer jag att spela, sjunga och prata på Kafé RÅG i Uddevalla. Med mig även denna gång har jag min gamle vän och vapendragare, tillika gitarrist och producent, Magnus Sjöqvist.

Kvällen kommer, förutom musik, innehålla reflektioner kring barns och ungas psykiska ohälsa och utanförskap, samt vad vi kan göra för att bidra till ökad hälsa för oss själva, våra barn och unga och för samhället. Reflektionerna bygger på mina samlade livs- och yrkeserfarenheter, och mina möten under de senaste 25 åren med barn och unga i utsatta livssituationer.

Kvällen börjar kl. 18.00. Arrangemanget är anpassad utifrån rådande corona-pandemi och antalet platser är begränsade.

För mer information om kvällen och dess innehåll och upplägg, kontakta Kafé RÅG på 073 – 141 79 14 alt. via Kafé RÅG:s Facebook-sida.

Mer information om mina kommande öppna framträdanden finner du här.

Lasse