Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Dags att rusta för förändring – Nyhetsbrev augusti 2020

Du finner nyhetsbrevet för augusti månad HÄR.

Förändringen har aldrig varit vare sig närmare eller mer nödvändig än nu. Ser vi till utvecklingen av både psykiska ohälsan och förskrivningen av psykofarmaka, kan vi konstatera att dagens biomedicinska och farmakologiska kunskapssyn bevisligen är otillräcklig för förståelse och behandling av psykisk ohälsa. För att vi ska kunna förstå och behandla det vi idag kallar för psykisk ohälsa behöver vi bredda perspektiven med mer tvärvetenskapliga och multifaktoriella förhållningssätt. Förhållningssätt som är mer orsaksorienterade och omfattar en bred traumamedvetenhet samt medvetenhet även om de samhälleliga aspekterna av psykisk ohälsa. Det sägs att varje sanning passerar fyra stadier; tystnad; förlöjligande; kraftigt motstånd; och acceptans. Alla vi som arbetat och arbetar för förändring har både sett och känt av dessa faser i vår vardag. Vi är många och jag märker i min vardag att vi blir fler och fler. Vi är beredda, och vi är rustade. Är du?

I augusti månads nyhetsbrev  kan du bl.a. läsa om följande;

– Vi behöver nya perspektiv på psykisk ohälsa
– Ny föreläsning om psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning
– Vi söker fler skribenter – Mad in Sweden
– Unik vägledning lyfter upp medicinfria interventioner vid psykos
– Föreläsning i Jönköping 15 oktober
– Kontaktannons – söker kompetenta läkare, terapeuter och stödpersoner
– De omöjliga: från psykiatrireform till dyr och dålig vård av Anna Fredriksson och Åsa Moberg
– Depression – det är inte bara du: diagnos på ett omänskligt samhälle av Johann Hari
– Skrivelse till NT-rådet angående Spravato
– Den galna psykiatrin: Om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi av Johan Stiernstedt
– Författaren och psykiatern Oscar Parland såg människan som helhet
– Den sårade divan: om psykets estetik av Karin Johannisson
– Storebror – håll mig inte så hårt – Mad in Sweden
– Psykiatrisk diagnos – effektiv för återhämtning? – Mad in Sweden

Du finner nyhetsbrevet för augusti månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila