Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Kontaktannons – söker kompetenta läkare, terapeuter och andra stödpersoner

Jag blir ofta kontaktad av människor som på olika sätt som lider av det vi idag kallar för psykisk ohälsa. En del söker hjälp för sina symtom, en del för att få stöd kring sin medicinering eller vid nedtrappning och utsättning av psykofarmaka.

Jag har sedan en tid tillbaka börjat sammanställa en lista över läkare, terapeuter och andra stödpersoner som arbetar inom fältet, och som delar en systemisk och traumamedveten kunskapssyn kring psykisk ohälsa, samt besitter kunskap om återhämtning och nedtrappning/utsättning. Detta för att kunna hänvisa människor vidare till kompetenta stödkontakter, då jag inte själv har möjlighet att engagera mig i fler enskilda fall.

Arbetar du inom området, eller känner du någon som gör det (antingen som läkare, terapeut eller annan stödkontakt), och delar grundsynen i artikeln “Emotionell smärta orsak till psykisk ohälsa” (OBS! nödvändigt), kontakta mig gärna. Alla tips (över hela landet) tages tacksamt emot!

Inlägget får delas fritt.

Tack! ❤️

Lasse Mattila
lasse@lassemattila.com

Länk till artikeln: https://lassemattila.com/2020/06/03/emotionell-smarta-orsaken-till-psykisk-ohalsa/

#psykiskohälsa #nätverk #återhämtning