Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vi söker fler skribenter och kollegor – Mad in Sweden

Mad in Sweden lanserades lördagen den 16 mars 2019. Detta efter att Robert Whitaker, James Moore och undertecknad arbetat intensivt sedan hösten 2018 för att få till stånd en svensk upplaga av Roberts i USA populära Mad in America. Mycket har hänt sedan dess, och vi har också mycket spännande att se fram emot. Vi söker nu dig som vill delta i arbetet med sidan tillsammans med oss och bidra till att reformera samhällets syn på och insatser vid det vi idag kallar för psykisk ohälsa.

Sedan lanseringen av Mad in Sweden i mars 2019 har antalet besökare på sidan ökat stadigt till att ha uppgått till över 10 000 (!) unika besökare i månaden. Vi har under det gångna dryga året publicerat sammanlagt 346 artiklar, däribland 10 forskningsartiklar, 48 blogginlägg, 6 personliga berättelser samt 246 nyheter. Vi har också under våren 2020 lanserad våra nya kultursidor där vi tipsar om och publicerar filmer, böcker och poesi bl.a. utifrån de tips vi får in från våra läsare.

Vi söker dig som vill bidra till en samhällsförändring

Även om vi hunnit åstadkomma en del sedan lanseringen har vi mycket kvar att uträtta i vårt uppdrag att kritiskt granska vårt samtida hälsoparadigm, och att aktivt bidra till en hållbar positiv samhällsförändring. Som ett led i vårt utvecklingsarbete söker vi nu fler skribenter och kollegor att dela resan tillsammans med.

Det finns många sätt att engagera sig det vi nu söker är bl.a. följande;

  • Skribenter: Vill du vara en av våra skribenter och bidra till vårt redaktionella arbete? Vi söker fler skribenter som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa.
  • Gästbloggare: Vill du få dina texter publicerade för en större publik? Skicka gärna dessa till oss för fortsatt kontakt. När det gäller den redaktionella ramen för blogginläggen finner du lite mer information om denna här.
  • Vetenskapliga granskare: Vill du vara med i vår grupp av vetenskapliga granskare och bidra till att sammanfatta vetenskapliga artiklar inom området för psykisk hälsa och psykiatri? Vi söker fler som vill delta i vårt vetenskapliga arbete.
  • Personliga berättelser: Vill du dela med dig av dina erfarenheter av psykisk ohälsa och/eller kontakterna med psykiatrin, hälso- och sjukvård eller övriga välfärdssamhället? Vi publicerar gärna din berättelse. Mer information om våra personliga berättelser finner du här.
  • Tips: Vi tar tacksam emot tips om aktuell forskning, artiklar, personliga berättelser, samt på böcker, filmer, eller poesi.
  • Övriga bidrag: Har du själv tankar och idéer om hur vi kan utveckla sidan vidare? Det finns många vägar framåt och vi är alltid öppna för nya idéer.

Vill du delta i fortsatta arbetet med Mad in Sweden så hör gärna av dig till oss. Ju fler vi är desto mer kan vi uträtta.

Har du några frågor eller funderingar utifrån ovan, eller kring något annat, så tveka inte att höra av dig. Du når mig på lasse@lassemattila.com.

Med önskan om en fortsatt fin sommar!

Lasse Mattila
Chefredaktör
Mad in Sweden

Läs mer på Mad in Sweden här.