Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Förståelse avgörande för förändring – Nyhetsbrev juni 2020

Du finner nyhetsbrevet för juni månad här.

När vi ser på samhällets insatser vid behandling av psykisk ohälsa så är dessa många gånger både ineffektiva och kontraproduktiva. Trots att insatserna visat sig vara ineffektiva, och många gånger rent av skadliga, så är användandet av dem fullt förståeligt. Detta utifrån att den symtomorienterade kunskapssyn som idag dominerar stora delar av samhället inte kan generera några andra, mer orsaksorienterade, insatser. Farmakologiska behandlingarna är en naturlig konsekvens av den farmakologiska modellen och den kunskaps- och människosyn som denna genererar. För att vi ska kunna skapa en hållbar positiv förändring och hitta effektivare och säkrare behandlingsinsatser behöver vi bredda vår syn på psykisk ohälsa och dess olika symtom. Vi behöver skaffa oss förståelse för orsakssambanden bakom symtomen och rikta våra insatser där. För att läka symtomen behöver behandla orsakerna. Först då kan vi förebygga och behandla de olika symtom som vi idag betecknar som psykisk ohälsa.

I juni månads nyhetsbrev  kan du bl.a. läsa om följande;

– Emotionell smärta orsaken till psykisk ohälsa
– Det blir inte alltid som man tänkt sig. Ibland blir det mycket bättre. Singelrelease 29/5: Där du är
– Socionomdagarna 2020: Föreläsning om att förstå och bemöta psykisk ohälsa bland barn och unga
– Höstens webbutbildningar om skyddade personuppgifter nu fastställda
– Remissvar till läkemedelsverket gällande Spravato (esketamin)
– Uppvaktning av Tandvårds- och Läkemedelsförmåns-verket (TLV)
– Pat. är frisk och pigg – för övrigt
– ADHD en neuropsykiatrisk pseudodiagnos som hänför effekter av samhällsproblem till barns genetiska förutsättningar
– Kan jag få låna någon annans liv?

Du finner nyhetsbrevet för juni månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila