Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Socionomdagarna 2020: Föreläsning om att förstå och bemöta psykisk ohälsa bland barn och unga

Nu presenteras årets program för Socionomdagarna 2020 och det är med stor glädje och stolthet som jag, för tredje gången, får äran att vara en del av programmet. Temat för min föreläsning för denna gång är “alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning vid psykisk ohälsa”.

Föreläsningen, som bl.a. kommer att handla om att förstå och bemöta psykisk ohälsa bland barn och unga, risker med och alternativ till psykofarmaka, samt evidensbaserade medicinfria interventioner, kommer att äga rum på eventets andra dag, torsdagen den 12 november kl. 11.20-12.20.

Kommer du att vara med på Socionomdagarna 2020 och vill lyssna på föreläsningen kommer denna att ske under valbart pass 9 (9D). Mer information om Socionomdagarna finner du här. När det gäller programmet för de två dagarna som arrangemanget äger rum finner du här.

Mer information om mina öppna framträdanden under 2020 finner du här.

Lasse