Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Höstens webbutbildningar om skyddade personuppgifter nu fastställda

Idag terminens sista webbutbildning om skyddade personuppgifter. Det har varit en händelserik vår med bl.a. en framgångsrik konvertering av våra fysiska utbildningar till digitalt format och med många lärdomar.

Vi har nu även bokat in höstens webbutbildningar. Vill du eller någon du känner vara med så är datumen följande;

September
Tisdagen den 15/9 kl. 09.00-12.30
Måndagen den 21/9 kl. 09.00-12.30

Oktober
Måndagen den 12/10 kl. 09.00-12.30
Tisdagen den 20/10 kl. 09.00-12.30

November
Tisdagen den 10/11 kl. 09.00-12.30
Onsdagen den 18/11 kl. 09.00-12.30

December
Onsdagen den 2/12 kl. 09.00-12.30
Tisdagen den 8/12 kl. 09.00-12.30

Teman på utbildningen är bl.a. följande:

  • Folkbokföring
  • Sekretessmarkering
  • Skyddad folkbokföring
  • Fingerade personuppgifter
  • Postförmedling
  • Myndigheters ansvar och möjligheter
  • ID-kort

Mer information om utbildningarna finner du här.

Lasse