Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Ibland blir det mycket bättre. SINGELRELEASE 29/5: Där du är.

Du kan lyssna på ”Där du är” på Spotify, iTunes och YouTube Music.

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Ibland blir det mycket bättre. Det som skulle bli dagen för ett enkelt firande för en singelrelease igår blev plötsligt, efter att jag under natten till igår fått förlösa vår nya familjemedlem här hemma (inte helt enligt vår plan men allt har gått bra), ett dubbelt firande. Mamman och nyfödda dottern mår bra och är nu på sjukhus för uppföljning efter ambulanstransporten under natten. Även pappan, som nu haft sin barnmorskedebut, mår bra. ?

När det gäller singelreleasen, som ju hamnade lite i skymundan bland nattens och dagens händelser, så har även denna sin historia. En historia som egentligen sträcker sig ända till min barndom och uppväxt, där jag redan tidigt blev varse om livets förgänglighet. Något som jag tror starkt bidragit till att jag alltid försökt att ta vara på den tid jag får här, och att jag alltid försökt följa drömmarna och finna mening i både det som varit och det som jag gör här och nu. Just meningsfullheten har alltid varit en stark drivkraft och vägvisare för mig i livet, vilket blivit allt tydligare med åren.

När jag för några år sen skulle bli förälder för första gången så kände jag en oro över hur den nya tillvaron skulle bli. Detta utifrån att jag alltid ägnat stor del av min tid åt mina hjärtefrågor kopplade till arbetet för utsatta barn och unga, och under många år inte lämnat så mycket tid till annat i livet. Jag var rädd för att det skulle uppstå intressekonflikter mellan de olika sakerna som skänkte mening åt livet, föräldraskapet och det som kommit att bli mitt arbete och mitt sätt att leva. Jag var rädd för att inte räcka till eller klara av balansgången mellan föräldraskapet och de övriga delarna och meningarna i livet.

Jag har alltid strävat efter att göra saker på riktigt och finnas till på riktigt för de som av olika anledningar behövt det i olika perioder i livet. Det gör jag fortfarande. När det gäller låten ”Där du är” så kom första frasen i refrängen till mig en sen kväll när jag kommit hem efter att vår förstfödda dotter, Edith, redan hunnit somna. På golvet i badrummet hittar jag mitt eget visitkort som Edith tagit från mitt kontor och hållit hårt i handen under kvällen innan hon skulle gå och lägga sig. Visitkortet fick mig bland annat att reflektera över huruvida jag bara vill bli ett foto på ett visitkort för min egen dotter, eller huruvida jag vill vara och bli något mer. Det är alltid svårt (kanske rent av olämpligt?) att tolka och ”recensera” sina egna låtar, men jag känner att ”Där du är” fortfarande fångar den känslan som jag hade den kvällen, och den balansgång som ständigt är lika aktuell mellan de olika meningsskapande delarna som livet innehåller. Jag har kvar visitkortet än. Som en påminnelse om vem jag vill vara och vad jag vill stå för, både i föräldraskapet och i livet i övrigt. Livet, som jag tror har flera syften och meningar, både i det lilla och det stora.

När det gäller själva produktionen av ”Där du är” så vill jag tacka Magnus Sjöqvist för produktionen, Lena Arlid Frennberg för kören, och Martin Frennberg för trummorna. Tack! Tack också till alla er som lyssnar på och delar min musik, och som förstärker meningsfullheten i det jag gör. Kärlek.

Du kan lyssna på ”Där du är” på Spotify, iTunes och YouTube Music.

Lasse