Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Uppvaktning av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) gällande Spravato (esketamin) – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2020-05-18

Idag, efter vårt remissvar till Läkemedelsverket gällande Spravato (esketamin), har vi även uppvaktat Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) i samma ärende. Detta med uppmaning att myndigheten inte ska bevilja statliga subventioner för det uppmärksammade och mycket omdiskuterade preparatet som nyligen godkänts för användning inom svensk hälso- och sjukvård.

I Sverige beslutas statliga subventioner av läkemedel av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Ärendet kring det narkotikaklassade och skandalomsusade preparatet Spravato (esketamin) ligger nu på TLV:s bord inför beslut om eventuella statliga subventioner. Utifrån konstaterade bristande vetenskapliga evidensen för preparatets positiva effekter har vi uppmanat myndigheten att, i likhet med sina motsvarigheter i Storbritannien, inte godkänna preparatet för statliga subventioner.

Vi har idag, efter vårt remissvar till Läkemedelsverket, uppvaktat TLV med frågor om ärendegången inom myndigheten samt med uppmaningen ovan. Du finner vår skrivelse i sin helhet nedan samt som PDF här.


E-post till TLV 2020-05-18

Angående handläggning av hälsoekonomisk bedömning samt övervägande av statlig subvention av Spravato

Utifrån pågående ärende gällande övervägande av statlig subvention för narkotikaklassade medlet Spravato (esketamin), och utifrån konstaterade bristande vetenskapliga evidensen för preparatets positiva effekter, har vi följande frågor till TLV;

  • Vilka är det som handlägger och behandlar ärendet hos TLV? Vi är tacksamma för både namn och kontaktuppgifter till personerna.
  • Vad är ärendets status hos TLV, och hur ser tidsplanen för fortsatta beslutsgången ut?

Esketamin är ett narkosmedel som dessutom är narkotikaklassat. Ketamin är en känd partydrog som ger ett ofta behagligt, men ibland mycket skrämmande rus. Det är en stor grupp av patienter som kan bli aktuella för att föreslås esktaminrus, och siffran 20-30% av de som äter antidepressiva läkemedel nämns ofta. Eftersom cirka en miljon människor i Sverige äter antidepressiva skulle detta betyda 200 000-300 000 möjliga patienter. FAP ser det som både anmärkningsvärt och dysfunktionellt att patienter som upplevt flera omgångar av icke-fungerande farmakologisk behandling nu föreslås en tredje kemisk kur som innebär återkommande esketaminrus med obetydligt effekt men med omfattande och farliga biverkningar. Vi vill därför uppmana TLV att, i likhet med motsvarande myndigheter i Storbritannien, inte bevilja statliga subventioner för preparatet.

Ser fram emot att höra från er utifrån frågeställningarna ovan.

Allt gott!

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), genom

Lasse Mattila
Ordförande
Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Om Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till psykofarmaka är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige bl.a. genom att;

  • Främja psykofarmakafria behandlingsformer vid psykisk ohälsa.
  • Främja etableringen av behandlingsenheter för säker nedtrappning av psykofarmaka.
  • Främja ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och i övriga välfärdssamhället.
  • Främja kritiska reflektioner över konventionella biomedicinska förklaringsmodeller vid psykisk ohälsa.
  • Erbjuda mötesplats och kunskapsbas för såväl yrkesverksamma, ideellt engagerade som enskilda.

Vid frågor, kontakta Lasse Mattila, ordförande, Föreningen Alternativ till Psykofarmaka; 0708-22 79 95; lasse@lassemattila.com.


Lasse Mattila

Lär nyheten på FAP:s hemsida här.