Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Pat. är frisk och pigg – för övrigt – Mad in Sweden

Filmtips. I augusti 1956 kom Gunnel Bergstrand, då en 20-årig sjuksköterskestudent, frivilligt tillsammans med sin mamma och församlingspräst till Restads mentalsjukhus i Vänersborg, där hon blev inlagd och tvångsvårdad under de följande tre månaderna. Detta är en film där Gunnel själv visar runt på gamla stormavdelningen på nuvarande Restad Gård och berättar om behandlingen på mentalsjukhuset, den diagnos hon då fick och hur den har påverkat de möjligheter hon haft och de val hon gjort under resten av livet. Gunnel är i dag 84 år och efter en höftoperation för några år sedan kom alla de traumatiska minnena tillbaka och hon bestämde sig för att våga beställa ut och gå igenom sin journal. Efter att ha tigit i 50 år har hon nu beslutat att bita huvudet av skammen och öppet berätta om sina upplevelser och aktivt arbeta mot bältesläggning och tvångsvård i dag.

Även om gått en tid sedan Gunnels erfarenheter av psykiatriska tvångsvården, känner jag igen flera delar i hennes berättelse i de samtal som jag för idag med människor med erfarenhet av dagens tvångsvård. Vi har fortsatt mycket kvar att göra för en ökad patientsäkerhet och för ett verkligt patientinflytande inom psykiatrins område.

Läs mer och se hela filmen (35 min.) här.

Lasse