Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Låt dig inte definieras av patologiska kulturer – Nyhetsbrev maj 2020

Du finner nyhetsbrevet för maj månad här.

Jag läste nyligen om en studie där man hade tittat på vårdsökandes respektive psykiatriläkarnas syn på de symtom som de vårdsökande hade vid första vårdkontakten. Studien visade att medan de vårdsökande själva såg sina symtom vara förståeliga resultat av livets påfrestningar, såg psykiatriläkarna symtomen bero på patologiska orsaker och tecken på psykiska sjukdomar. Att låta sig definieras av andra människor, särskilt av de som bygger sin världs- och människosyn på en reduktionistisk och biomedicinsk kunskapssyn, är aldrig hälsosamt. Även om rådande normen inom hälso- och sjukvården i allmänhet och inom psykiatrin i synnerhet bygger på just denna syn är den inte vare sig hållbar eller försvarbar. Jag har sett otaliga människor tryckas ner i patologiska kulturer. En del har rest sig andra inte. Det som varit avgörande för de som rest sig är en förvärvad djupare förståelse för orsakssambanden till de omständigheter som föranlett kontakten med den patologiserande kulturen. En förståelse som inte alltför sällan skapats med stöd av perspektiv bortom de som dominerar den s.k. ”etablerade vården”. Att som människa få definiera sig själv är en grundläggande mänsklig rättighet. Den ska ingen ta ifrån oss.

I maj månads nyhetsbrev  kan du bl.a. läsa om följande;

– Felaktiga uppgifter i journalerna – detta kan du göra för att få till en rättelse
– Ny singel i slutet av maj: Där du är
– 6 råd för personlig återhämtning från psykisk ohälsa
– Fyra webbutbildningar om skyddade personuppgifter kvar innan sommaren
– Lansering av Mad in Swedens kultursida
– När vården särar på det som hör ihop
– Vad vi vet med väljer att inte göra något åt i diagnossamhället

Du finner nyhetsbrevet för maj månad här.

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila