Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Tilliten avgörande för återhämtning – nyhetsbrev april 2020

Du finner nyhetsbrevet för april månad här.

Det vi väljer att tro på skapar vi vår värld utifrån. När vi upplever svåra saker i livet har tilliten till förändring en avgörande betydelse för resultaten av våra ansträngningar. Detta gäller både i det stora och i det lilla, och även vid de känslomässiga och psykiska symtom som vi idag kallar för psykisk ohälsa. För att vi ska få till stånd en hållbar positiv förändring krävs tillit, men ofta också adekvat stöd från omgivningen. Omgivningen bestående av våra nära och kära, och det stödapparat som vårt välfärdssamhälle är avsett att tillhandahålla. Tyvärr upplever jag ofta detta samhälleliga skyddsnät vara mycket bristfälligt och stormaskigt. Jag ser stora kunskapsluckor och en biomedicinsk och farmakologiskt inriktad kunskapssyn som inte alltför sällan skadar mer än den hjälper. För att skapa hållbar positiv förändring behöver vi hitta andra teoretiska utgångspunkter i både förståelsen och bemötandet av psykisk ohälsa. Det vill jag gärna med mitt arbete bidra till. Vad tror du på, och vilken värld vill du bidra till att skapa?

I april månads nyhetsbrev  kan du bl.a. läsa om följande;

– Utsattheten är inte satt i karantän
– Nytt datum klart och flera biljetter ute för konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”
– Nya webbutbildningar om skyddade personuppgifter
– Ny singel: När jag kommer hem
– Om ökad medikalisering och återhämtningens betydelse
– Att prata med barn och coronavirus
– Föreläsning om alternativ till psykofarmaka på Socionomdagarna 2020
– Återhämtning – från personlig reformering till social förändring
– Tillitens bön
– Glad påsk!

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila