Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Fyra nya webbutbildningar om skyddade personuppgifter

Nu har jag tillsammans med min kära kollega, Cicki, planerat våra (webb)utbildningar för resten av våren. Vi kommer under våren att erbjuda följande åtta (varav fyra nya) utbildningstillfällen;

April

Onsdagen den 22/4 kl. 09.00-12.30.
Torsdagen den 23/4 kl. 09.00-12.30.
Måndagen den 27/4 kl. 09.00-16.00 (heldag).

Maj

Onsdagen den 6/5 kl. 09.00-16.00 (heldag).
Onsdagen den 13/5 kl. 09.00-12.20.
Måndagen den 18/5 kl. 09.00-12.30.

Juni

Onsdagen den 3/6 kl. 09.00-12.30.
Torsdagen den 4/6 kl. 09.00-12.30.

Utbildningen kommer att hållas genom Microsoft Teams. Inga förkunskaper eller särskilda tekniska lösningar krävs. Enda som behövs av dig som deltagare för att du ska kunna delta är att du har en dator med stabil internetuppkoppling och högtalarfunktion. Vi kommer att skicka en (förhoppningsvis) tydlig instruktion till alla som anmäler sig om hur deltagandet kommer att ske i praktiken.

Program

Programmet för utbildningen omfattar bl.a: folkbokföring; skyddade personuppgifter; sekretessmarkering; skyddad folkbokföring; fingerade personuppgifter; myndigheters ansvar, verksamhetsspecifika frågor.

Kostnad

Kostnaden för utbildningen är 1 450 kr exkl. moms.

För mer information och anmälan

För mer information och anmälan (senast en vecka före resp. utbildningstillfälle), kontakta oss på 0703-600 112 (Cicki) eller via e-post info@registerskydd.se. Ange namn, organisation, e-post samt faktureringsadress med ev. referenskod. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan deltagare.

Har du frågor eller funderingar är du givetvis alltid välkommen att höra av dig även till mig på lasse@lassemattila.com eller 0708-22 79 95. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan deltagare.

För mer information om kommande öppna framförande, se här.

Väl mött!

Lasse