Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Nya webbutbildningar om skyddade personuppgifter

Utifrån senaste tidens utveckling gällande coronavirus-pandemin har min kära kollega, Cicki, och jag lagt våra kommande utbildningar om skyddade personuppgifter som webbutbildningar. Detta gäller fr.o.m onsdagen den 22 april. Vill du vara med på våra nya webbutbildningar har du möjlighet till detta bl.a. följande nya datum;

  • Onsdagen den 22 april kl. 09.00-12.30.
  • Torsdagen den 23 april kl. 09.00-12.30.
  • Måndagen den 27 april kl. 09.00-16.30 (heldag).
  • Onsdagen den 6 maj kl. 09.00-16.30 (heldag).

Det finns även möjlighet att arrangera mina övriga föreläsningar som webbföreläsningar. Hör gärna av dig om du vill boka eller diskutera möjliga upplägg på föreläsningar närmare. Du når mig genom lasse@lassemattila.com eller via 0708-22 79 95.

För mina övriga kommande öppna framträdanden, se här.

Väl mött!

Lasse