Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Nytt datum klart och flera biljetter ute för konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk hälsa” – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)

Efter ett intensivt arbete under de senaste dagarna har vi nu ett nytt datum för konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. Nya datumet är lördagen den 7 november 2020.

Flera biljetter ute

Till vår stora glädje kan vi även konstatera att vi i samband med flytten av konferensen fått tillgång till en större lokal, vilket möjliggör släpp av ytterligare biljetter till den tidigare slutsålda konferensen. Tillhör du de som inte fick någon biljett tidigare, eller om du önskar boka ytterligare biljetter, kan du boka biljetter HÄR. Antalet platser på konferensen är fortsatt begränsat, först till kvarn gäller. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan deltagare.

Väl mött i Stockholm i höst!

Läs mer här.

Mer information om Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) finner du här.