Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Våren en tid för nytt liv och förnyelse – nyhetsbrev mars 2020

Du finner nyhetsbrevet för mars månad här.

Våren närmar sig med stormsteg och det spirar av nytt liv runt omkring oss. För mig personligen innebär våren förnyelse och förändring på flera sätt. Ett tecken på förnyelsen är att vi idag, i samband med detta nyhetsbrev, lanserar min nya hemsida. En hemsida som jag verkligen sett fram emot sedan vi påbörjade arbetet med den i höstas. Ett annat är att jag utifrån de senaste årens erfarenheter i arbetet med barn och unga även tagit fram en ny föreläsning som bl.a. syftar till att lyfta fram nya perspektiv på både tolkning och behandling av det vi idag kallar för psykisk ohälsa. Utifrån både samhällsutvecklingen och otillräckligheten i dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade kunskaps- och människosyn känns det angeläget att lyfta fram alternativen. Alternativen som ofta är både effektivare och mindre skadliga för både individer, barn som vuxna, och för samhället. Våren utlovar förnyelse och förändring. Välkommen våren!

I mars månads nyhetsbrev kan du bl.a. läsa om följande;

– Välkommen till nya hemsidan!
– Remissvar till SKR gällande personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp vid schizofreni
– Öppet brev för översyn och omarbetning av diagnossystemen
– Ny föreläsning om alternativ till psykofarmaka
– Vi måste förstå för att kunna förändra och älska för att kunna förstå
– Vårens slutsålda arrangemang flyttas till hösten
– 55 steps – en verklig berättelse om psykiatri, engagemang och förändring

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Vill du prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg så kan du göra detta här. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med önskan om en fin vår för dig och dina nära och kära.

Lasse Mattila