Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

trygghet

Med dig känner jag mig trygg

Med dig känner jag mig trygg. Du är den enda jag kan lita på. Du håller alltid vad du lovar, och jag vet att jag kan ringa till dig när jag behöver det. Jag har aldrig gjort det, men bara vetskapen om att du finns där hjälper mig.

I skolan är det ingen som bryr sig. Min mentor, som jag aldrig träffar, ringer hem ibland för att säga att jag inte är på lektionerna. Vi har suttit i jag vet inte hur många möten, men det är ingen som bryr sig egentligen. Det känns som vi sitter där bara för att de ska kunna säga att de har gjort något i fall att jag skulle ta livet av mig.

Igår fick jag höra att min socialsekreterare hade slutat. Hon var snäll. Hon var den sjunde socialsekreteraren på de tre åren som jag varit aktuell på soc. Det finns också en familjebehandlare som kommer hem till oss en gång i veckan, om det inte kommer något annat i vägen. Jag säger att saker går bättre nu och han tycker att det låter bra.

På BUP vill de mest bara ge mig mediciner. Jag mår skit av dem. Jag är där en gång i månaden och hon som jag träffar lägger alltid huvudet på sned och frågar hur jag mår. Jag säger att det är bättre och sist sa hon att vi ska avsluta vår kontakt, men att jag ska fortsätta ta medicinerna.

Mamma tycker att kontakten med BUP är viktig, men hon fattar ingenting. Jag tror inte hon bryr sig heller. Hon bryr sig bara om sin nya kille. Pappa jobbar mest, och när han inte gör det så dricker han. Jag tror han gör det för att dämpa sitt dåliga samvete.

Jag känner inte ens dig men du är den ende jag kan lita på. Du håller alltid vad du lovar och jag vet att jag kan ringa till dig när jag behöver det. Jag har aldrig gjort det, men bara vetskapen om att du finns där hjälper mig. Med dig känner jag mig trygg.

Lasse Mattila