Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

60000-barn

Ge 60 000 barn en röst

Det var i mellanstadiet som jag fick bekanta mig med mobbningens fula ansikte för första gången. Det var då Kalle började på vår skola och i vår klass. Det kändes som Kalle var utsatt från första stund som han klev in i vår skola. En utsatthet som fortgick under hela mellanstadietiden och genom högstadiet. Kalle blev knuffad, slagen, spottad på och hånad utan att någon agerade för att skydda och försvara honom. Jag kan än idag tänka på Kalle och undra hur det går för honom, och jag kan än idag känna skuld över att inte heller jag gjorde något för att försvara honom. Denna skuldkänsla kommer jag troligtvis att få leva med resten av mitt liv.

Jag har sedan grundskoletiden fått bekanta mig med mobbningens olika skepnader i flera sammanhang. Som skolkurator. Som socialtjänsteman. Som medmänniska. Efter att ha ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt arbetet med och för barn och unga i utsatta situationer är min erfarenhet och absoluta övertygelse att mobbningen går att både bryta och att förebygga. Men för detta krävs att vi vågar se och agera på den. Den här videon är för Kalle och för de 60 000 barn i Sverige som utsätts för mobbning varje år. Dela gärna och ge dessa barn en röst.

Lasse Mattila