Om mig

Spotify

Jag har arbetat med barn och unga i utsatta situationer i över 25 år. Detta bl.a. som skolkurator, socialsekreterare och som arbetsledare inom socialtjänsten. Jag viger idag mitt liv åt att utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera vuxenvärldens insatser för utsatta barn och ungdomar. Detta för att bryta och förebygga utsatthet och utanförskap bland barn och unga och i samhället.

Utöver yrkeserfarenheterna ovan har jag även under halva mitt liv, både som amatör och som professionell, verkat inom idrottsrörelsen där jag också hade mina egna barndomsdrömmar under uppväxten. Erfarenheterna från idrotten har bl.a. lärt mig mycket om team- och organisationsarbete och om mål- och resultatstyrning, vilket jag upplever mig ha stor nytta ut av även i mitt arbete med och för barn och unga.

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag inventerat och experimenterat med de verktyg som vi har till vårt förfogande i vårt välfärdssamhälle. Jag har även ägnat stora delen av mitt liv åt att identifiera olika framgångsfaktorer i arbetet med utsatta barn och ungdomar, och har idag en obeveklig övertygelse om att vi kan både bryta och förebygga utsattheten och utanförskapet. Samtidigt ser jag en stor utvecklingspotential i våra olika verksamheter, en potential som jag gärna vill bidra till att vi tar vara på.

Jag är utbildad socionom och har även under åren genomgått ett antal andra utbildningar, däribland till handledare inom psykosocialt arbete, nätverksledare, fysioterapeut och massör. Jag har även genomgått ett flertal ledarutbildningar inom idrotten. Utbildningarna har, tillsammans med mina övriga livs- och yrkeserfarenheter, gett mig en god grund för såväl personlig utveckling, humanistiskt ledarskap, grupprocesser som utveckling av effektiva arbetslag och verksamheter.

Om du tror att jag kan bistå med något i din tillvaro, eller om du vill göra skillnad tillsammans med mig, tveka inte att höra av dig så kan vi diskutera detta närmare.

Spotify