Med musiken som uttrycksform

Spotify

Musiken är, vid sidan av föreläsandet och det tryckta ordet, ett sätt för mig att förmedla mitt budskap. Inspirationen till musikskrivandet får jag bl.a. i mina vardagliga möten med barn och unga i utsatta livssituationer och från deras livsberättelser. Musiken finns också ofta med i mina föreläsningar.

Musikvideos

För din skull

Du och jag

Stå kvar

Låt elden få brinna

Du förtjänar det bästa

Du förtjänar det bästa

Djupt ner i hjärtat det svider

youtube_miniatyr_1_hemsidan_2

Album

omslag_300_dpi

Om albumet “På riktigt för dig”.

Livet är ett äventyr. Våra möten på vägen lämnar avtryck som på olika sätt formar oss under vår resa genom livet.

Efter att ha arbetat med barn och ungdomar i utsatta situationer i över tjugo år, och efter att utifrån detta engagemang ha skrivit musik snart lika länge, känns det fantastiskt att få presentera denna produktion för dig.
För mig är musiken ett sätt att förmedla några av de tankar, känslor och processer som konsten att vara människa innebär, och ett sätt att i text och ton berätta om de möten med barn, ungdomar och vuxna som jag blivit välsignad med under min resa genom livet. Möten som lärt mig mycket om vad som egentligen är viktigt i både livet och i ett framgångsrikt förändringsarbete oss människor emellan.

Allt förändringsarbete bygger på relation. Utifrån mötena med inte minst barnen och ungdomarna har jag idag en övertygelse om att en utsatt situation går att förändra, och att denna även går att vända till något mycket positivt. Nyckeln till förändringen är ofta tillitsfulla relationer, och att vi vågar stå kvar för att återupprätta ett förlorat förtroende till vuxenvärlden. Och för att lyckas med detta finns det inga genvägar. Det finns bara ett sätt att bygga tillit – att finnas där. På riktigt.

Med denna produktion önskar jag lämna ett avtryck som, oavsett utgångspunkt, bidrar till en positiv förändring både för dig och för dem som du möter på din väg genom livet.

 

Spotify