Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Kommande framträdanden

Januari 2021

06 ons Göteborg. Workshop: Angered Fri från Våld.

18 mån Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

18 mån Webinar: Förståelse och behandling av psykisk ohälsa.

26 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

Februari 2021

17 ons Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

23 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

 

Mars 2021

09 tis Filmvisning: Medicating Normal. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP).

10 ons Jönköping: Föreläsning. Att förebygga livslångt utanförskap – om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv.

16 tis Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

22 mån Webbutbildning: Skyddade personuppgifter.

27 lör Stockholm. Konferens: Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa. Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP).

 

Oktober 2021

1-2 fre-lör Reykjavik, Island. Konferens: International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW).

05 tis Stockholm. Konferens: Nya perspektiv på psykisk ohälsa och vård.

 

November 2021

9-10 tis-ons Socionomdagarna 2021, Stockholm: Föreläsning; Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning vid psykisk ohälsa.