Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Kommande öppna framträdanden

September

15 tis Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

21 mån Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

 

Oktober

02 fre Mittuniversitetet, Östersund: Föreläsning.

07 ons Varberg: Förmiddag: Föreläsning om neuropsykiatriska diagnoser och att förebygga barns och ungas utsatthet och utanförskap.

07 ons Varberg: Eftermiddag: Föreläsning om neuropsykiatriska diagnoser och att förebygga barns och ungas utsatthet och utanförskap.

12 mån Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

15 tor Jönköping: Föreläsning. Att förebygga livslångt utanförskap – om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv.

20 tis Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

 

November

07 lör ABF-huset, Stockholm: Konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”.

08 sön ABF-huset, Stockholm: Årsmöte, Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP).

10 tis Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

12 tor Socionomdagarna 2020, Stockholm: Föreläsning; Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning vid psykisk ohälsa.

18 ons Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

 

December

02 ons Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

08 tis Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).