Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Kommande öppna framträdanden

Oktober

15 tor Jönköping: Föreläsning. Att förebygga livslångt utanförskap – om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv. OBS! Flyttad till 10 mars 2021.

20 tis Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

 

November

07 lör ABF-huset, Stockholm: Konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. OBS! Flyttad till 27 mars 2021.

07 lör IFS Fyrbodal, Uddevalla: Föreläsning ”Psykisk ohälsa och vägar till en hållbar återhämtning”

08 sön ABF-huset, Stockholm: Årsmöte, Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP).

10 tis Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

12 tor Socionomdagarna 2020, Stockholm: Föreläsning; Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning vid psykisk ohälsa. OBS! Flyttad till november 2021.

18 ons Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

 

December

02 ons Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

08 tis Grundutbildning om skyddade personuppgifter (webb).

 

Mars 2021

10 ons Jönköping: Föreläsning. Att förebygga livslångt utanförskap – om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv.

19 fre Mittuniversitetet, Östersund: Föreläsning.

 

November 2021

9-10 tis-ons Socionomdagarna 2021, Stockholm: Föreläsning; Alternativ till psykofarmaka – om vägar till hållbar återhämtning vid psykisk ohälsa.