Handledning och processtöd

Spotify

Som utbildad handledare och nätverksledare hjälper jag aktörer inom såväl offentlig, privat som ideell sektor att utveckla och kvalitetssäkra sina verksamheter. Detta gör jag bl.a. inom följande områden:

Handledning

 • Individ
 • Grupp

Nätverksarbete

 • Planering och genomförande av nätverksmöten
 • Utvärdering & uppföljning

Processledning, resultatstyrning

 • Nulägesanalys
 • Målformulering
 • Handlingsplan & uppföljning

Organisations- och verksamhetsutveckling

 • Kartläggning/genomlysning/utredning
 • Analys och åtgärdsförslag
 • Uppföljning

Socioekonomisk styrning och ledning

 • Socioekonomisk analys av verksamheten
 • Strategisk effektivitet
 • Styrning, ledning, uppföljning

 

Spotify