60000-barn
/

Ge 60 000 barn en röst

Spotify

Det var i mellanstadiet som jag fick bekanta mig med mobbningens fula ansikte för första gången. Det var då Kalle började på vår skola och i vår klass. Det kändes som Kalle var utsatt från första stund som han klev in i vår skola. En utsatthet som fortgick under hela mellanstadietiden och genom högstadiet. Kalle blev knuffad, slagen, spottad på och hånad utan att någon agerade för att skydda och försvara honom. Jag kan än idag tänka på Kalle och undra hur det går för honom, och jag kan än idag känna skuld över att inte heller jag gjorde något för att försvara honom. Denna skuldkänsla kommer jag troligtvis att få leva med resten av mitt liv.

Jag har sedan grundskoletiden fått bekanta mig med mobbningens olika skepnader i flera sammanhang. Som skolkurator. Som socialtjänsteman. Som medmänniska. Efter att ha ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt arbetet med och för barn och unga i utsatta situationer är min erfarenhet och absoluta övertygelse att mobbningen går att både bryta och att förebygga. Men för detta krävs att vi vågar se och agera på den. Den här videon är för Kalle och för de 60 000 barn i Sverige som utsätts för mobbning varje år. Dela gärna och ge dessa barn en röst.

Spotify