Föreläsningar

Spotify

Jag har under drygt 25 år föreläst för såväl vuxna som för barn och ungdomar.

Nedan finner du några exempel på teman för olika målgrupper. Vi kan självklart även skapa en skräddarsydd föreläsning utifrån dina/era önskemål och behov.

Politiker och tjänstemän

 • Utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader
 • Preventionspotentialen vid lyckade insatser
 • Att bryta och förebygga utsatthet och utanförskap
 • Helhetssyn, långsiktighet och sociala investeringar
 • Mäta och öka effektiviteten i verksamheter för utsatta barn & ungdomar
 • Resultatbaserad styrning: Balanserad ekonomi med effektiva insatser

Skola och socialtjänst

 • Utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader
 • Preventionspotentialen vid lyckade insatser
 • Utanförskapets uttryck
 • Att upptäcka och bemöta utsatta barn och ungdomar
 • Att bryta och förebygga utsatthet och utanförskap
 • Att bygga bärande relationer
 • Att mäta och öka effektiviteten av våra insatser, samverkan

Föräldrar och andra viktiga

 • Barns och ungdomars behov
 • Vuxenvärldens ansvar och möjligheter
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • Föräldraskap och vuxet ledarskap
 • Att tillgodose barns och ungdomars behov
 • Att skapa hållbara relationer över generationsgränserna
 • Att vara en vuxen förebild i barns och ungdomars liv

För barn och unga

 • Självkänsla och självförtroende
 • Livslinjen, vår resa genom livet
 • Vem är jag?
 • Att förverkliga drömmar
 • Mål, delmål och handlingsplan
 • Att vara en viktig person i sitt och andras liv

Referenser

Politiker & tjänstemän

 • Hallsbergs kommun, Örebro läns landsting och Svenska kyrkan
 • Haparanda Stad, politik och förvaltning (skola och socialtjänst),
 • Arbetsförmedlingen, Norrbottens läns landsting
 • Ale kommun i samarbete med Västra Götalands läns landsting,
 • Polis, Arbetsförmedling samt Sveriges Kommuner och Landsting
 • 2nd International Conference “Every Child has the Right to…”, Socialstyrelsen, NKA, m.fl.

Skola & socialtjänst

 • Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
 • Uddevalla kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Ung Företagsamhet i Väst
 • Socionomdagarna 2018, Akademikerförbundet SSR

Föräldrar & andra viktiga vuxna

 • Anhörigstöd Dalsland
 • Attention Uddevalla
 • ABF och Svenska kyrkan i Falkenberg

Barn & unga

 • Skövde kommun, Kavelbro gymnasieskola
 • Vaxholm kommun, Norrbergsskolan
 • Västra Götalands läns landsting, Dalslands Folkhögskola
 • Vänersborgs kommun, Grundskolan
 • Lidköpings kommun, De La Gardiegymnasiet
Spotify