Om boken ”Att förebygga livslångt utanförskap”

Spotify

Det föds ca 100 000 barn i Sverige varje år. Av dessa hamnar mellan 10 000 och 15 000 i utanförskap i vuxen ålder. Utanförskap bestående av missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom eller långtidssjukskrivningar. Ofta börjar utsattheten och utanförskapet redan under barn- och ungdomsåren i form av bristande måluppfyllelse i skolan, skolk och destruktivt och normbrytande beteende.

Med bakgrund i ett maskrosbarns uppväxt och med över 20 års erfarenhet av arbete med utsatta barn och ungdomar, besvarar Lasse Mattila många av vår tids mest angelägna frågor bland föräldrar, inom skolan och inom socialtjänsten, däribland:

  • Hur skapar vi hållbara relationer över generationsgränserna och positivt mänskligt växande för oss själva och våra barn och ungdomar?
  • Vilka grundläggande behov har våra barn och ungdomar och hur kan vi som föräldrar, yrkesverksamma och/eller andra viktiga vuxna tillgodose dessa?
  • Hur kan vi inom skolan bemöta skolk, bristande måluppfyllelse och destruktivt och normbrytande beteende med hållbar förändring som resultat?
  • Hur kan vi effektivisera våra barns och ungdomars inlärning och testa allas unika inlärningsstil? (Boken innehåller ett inlärningstest)
  • Hur kan vi inom socialtjänsten skaffa oss relevant underlag för beslut och åtgärder samt mångdubbla effektiviteten av våra insatser?

Utifrån ett helhetsperspektiv förmedlar boken en värdegrund som sparar både mänskligt lidande och miljontals skattekronor. Boken vänder sig såväl till föräldrar som till dig som möter barn och ungdomar i ditt dagliga arbete och vill skapa hållbara strategier för att förebygga utsatthet och utanförskap. Boken innehåller autentiska fallbeskrivningar och ger konkreta och praktiska tips på förhållningssätt och agerande i möten med barn och ungdomar.

Pris: 300 kr

Titel: Att förebygga livslångt utanförskap
ISBN: 978-91-637-9098-0
Sidantal: 378 sidor

Till priset ovan tillkommer porto 56 kr.
Varje vänstersida är en sammanfattning av bokens centrala innehåll. Vänstersidorna ger en snabb översikt av bokens innehåll och budskap och kan med fördel användas som posters och/eller i utbildningssyfte.

Spotify