Det finns bara ett sätt att bygga tillit – att finnas där. På riktigt.

Det finns bara ett sätt att bygga tillit
– att finnas där. På riktigt.

Känslan av hopplöshet kan många gånger ta överhanden när man arbetar med barn och unga med normbrytande och problemskapande beteenden. Hur kan då vi vuxna i våra olika roller, som förälder, skolpersonal, socialtjänstpersonal eller annan viktig vuxen, bryta och förebygga utsatthet och utanförskap?

Efter att ha arbetat med och för utsatta barn och ungdomar i över 25 år, däribland som skolkurator och som arbetsledare inom socialtjänsten, är för mig en av de främsta framgångsfaktorerna relationen. Att skapa tillitsfulla relationer är inte bara möjligt utan även nödvändigt för att vi ska kunna skapa en hållbar positiv förändring.

Förutom som handledare, försöker jag skapa en förändring i samhället även som föreläsare och genom mina böcker och min musik. En förändring som sparar, inte bara oändligt lidande för våra barn och unga och deras omgivning, utan även miljontals skattekronor varje år.

Spotify